Aktuality

Pre jednoduchší výber Vám predkladáme stručný prehľad typov vykurovania:

Podlahové vykurovanie

Podlahové vykurovanie

si čoraz častejšie nachádza svoje miesto v rodinných domoch a nahrádza klasické radiátorové vykurovanie. Ide o moderný nízkoteplotný vykurovací systém, ktorý má svoje výhody: energeticky úspornú prevádzku, zabudovanie v podlahe bez rušivých vplyvov v interiéri, rovnomerné šírenie tepla do celého priestoru a pozitívny vplyv na zdravie.

Úspora s podlahovým vykurovaním

Aj keď je vstupná investícia vyššia, spotrebiteľ môže získať úsporu najmä na prevádzkových nákladoch. Pri teplovodnom podlahovom vykurovaní máte totiž pocit tepla, aj keď je v miestnosti teplota o 2 až 3 °C nižšia ako pri zvyčajnom spôsobe vykurovania. Znížením potrebnej teploty vzduchu klesnú prevádzkové náklady o 10 až 20 %. Relatívne nízka teplota vykurovacej vody (menej ako 50 °C) predstavuje vysokú prevádzkovú úsporu energie, lebo znižuje spotrebu paliva kondenzačného kotla. Systém vyžaduje veľmi malý objem vykurovacej vody: 0,5 l na 1 m² vykurovanej plochy.

Teplovodné podlahové vykurovanie umožňuje použitie akéhokoľvek nízkoenergetického zdroja tepla (tepelné čerpadlo, solárny systém, kondenzačná a nízkoteplotná technológia). K úspore prevádzkových nákladov prispieva aj regulácia teploty v jednotlivých miestnostiach - napríklad kancelária sa bude vykurovať inak ako byt alebo chodba.

Plynový kondenzačný kotol

Plynový kondenzačný kotol

Palivo: zemný plyn
Cena zariadenia: od 950 €*
Ročné náklady na dodávku plynu: 1 073 €**

Kotol okrem tepla vznikajúceho pri horení využíva aj tzv. kondenzačné teplo spalín vznikajúcich pri horení plynu. Vhodný ako primárny zdroj tepla.

PLUSY

 • veľmi vysoká účinnosť – až 107 %
 • hospodárnosť, úspora 10 % oproti konvenčným plynovým kotlom
 • pri súčasných cenách plynu veľmi výhodné vykurovanie
 • čistá a komfortná prevádzka
 • dobrá regulovateľnosť výkonu
 • šetrnosť k životnému prostrediu
 • umožňuje dobré využite miesta aj v obytnej časti domu/bytu

NA ČO DAŤ POZOR

 • kondenzačný kotol pracuje najhospodárnejšie v tzv. nízkoteplotnom režime, tomu treba prispôsobiť vykurovaciu sústavu
 • potreba plynovej prípojky, komína, neutralizácie a odvodu kondenzátu
Nízkoteplotný závesný plynový kotol

Nízkoteplotný závesný plynový kotol (nekondenzačný)

Palivo: zemný plyn
Cena zariadenia: od 950 €*
Ročné náklady na dodávku plynu: 1 166 €**

Je menej hospodárny ako kondenzačný kotol. Ide o vhodnú náhradu kotla na tuhé palivo alebo jeho doplnok v jednom systéme. Tepelný výmenník je z nekorozívneho materiálu. Vhodný ako primárny zdroj tepla.

PLUSY

 • účinnosť do 92 %
 • hospodárny spôsob vykurovania vďaka cene plynu
 • čistá a komfortná prevádzka
 • dobrá regulovateľnosť výkonu
 • šetrnosť k životnému prostrediu
 • umožňuje dobré využite miesta aj v obytnej časti domu/bytu

NA ČO DAŤ POZOR

 • hospodárnosť prevádzky je nižšia ako pri kondenzačných kotloch
 • potreba zariadenia na odvod spalín cez stenu alebo do komína
Nízkoteplotný stacionárny liatinový plynový kotol

Nízkoteplotný stacionárny liatinový plynový kotol (nekondenzačný)

Palivo: zemný plyn
Cena zariadenia: od 950 €*
Ročné náklady na dodávku plynu: 1 166 €**

Vhodný ako náhrada za kotol na pevné palivo alebo ako ďalší zdroj k nemu. Použitie liatinového telesa zaručuje vysokú životnosť kotla.

PLUSY

 • účinnosť do 92 %
 • hospodárny spôsob vykurovania vďaka cene plynu
 • cena kotla + vhodný aj na vysoké výkony
 • liatinový výmenník kotla má dlhú životnosť
 • čistá a komfortná prevádzka
 • dobrá regulovateľnosť výkonu
 • šetrnosť k životnému prostrediu

NA ČO DAŤ POZOR

 • hospodárnosť prevádzky je nižšia ako pri kondenzačných kotloch
 • zaberie viac miesta na podlahe, vyššia hmotnosť, nemožno ho zavesiť na stenu
 • potreba zariadenia na odvod spalín cez stenu alebo do komína
Kondenzačný stacionárny plynový kotol

Kondenzačný stacionárny plynový kotol

Palivo: zemný plyn
Cena zariadenia: od 730 €*
Ročné náklady na dodávku plynu: 1 341 €**

Vhodný ako cenovo nenáročný, primárny vykurovací zdroj zastaranej konštrukcie. Využiteľný na chate, chalupe, ale aj v byte či rodinnom dome.

PLUSY

 • účinnosť do 80 %
 • cena kotla
 • umožňuje dobré využite miesta aj v obytnej časti domu/bytu
 • čistá a komfortná prevádzka
 • dobrá regulovateľnosť výkonu
 • šetrnosť k životnému prostrediu

NA ČO DAŤ POZOR

 • hospodárnosť prevádzky je nižšia ako pri kondenzačných kotloch
 • potreba zariadenia na odvod spalín cez stenu alebo do komína
 • zaberie viac miesta na podlahe, vyššia hmotnosť
Peletový kotol

Peletový kotol

Palivo: drevené pelety
Cena zariadenia: od 2 900 €*
Ročné náklady na dodávku peliet: 1 025 €**

Vhodný ako primárny zdroj vykurovania. Spája výhody kotla na pevné palivo a komfortnej obsluhy.

PLUSY 

 • účinnosť do 85 %
 • lacné vykurovanie vďaka cene peliet
 • menej náročnejšia obsluha v porovnaní s kotlami na pevné palivo, len 2- až 3-krát za týždeň
 • veľmi dobrá regulovateľnosť výkonu, od 10 do 100 %
 • automatická prevádzka
 • šetrnosť k životnému prostrediu

NA ČO DAŤ POZOR

 • cena kotla a podávacieho zariadenia
 • doprava a skladovanie peliet
 • potreba komína, kotolne a suchého skladu paliva
Prehorievací kotol na kusové palivo

Prehorievací kotol na kusové palivo

Palivo: drevo, drevené uhlie, čierne uhlie, koks, brikety
Cena zariadenia: od 895€*
Ročné náklady na dodávku dreva: 770 €**

Drevo sa spaľuje prirodzeným spôsobom. Vhodný ako primárny zdroj vykurovania.

PLUSY

 • účinnosť až do 89 %
 • veľmi nízke náklady na vykurovanie pri súčasných cenách dreva
 • cena (jednoduchá konštrukcia)
 • dlhá životnosť a univerzálnosť (drevo/uhlie) pri liatinových výmenníkoch kotlov

NA ČO DAŤ POZOR

 • pomerne častá potreba prikladania: každých 5 až 7 hodín
 • nebezpečenstvo zamrznutia systému pri neprítomnosti obsluhy
 • slabá regulovateľnosť výkonu
 • potreba akumulačnej nádrže na ukladanie prebytočného tepla
 • fyzicky náročnejšia a menej čistá prevádzka (doprava paliva, prikladanie, odoberanie popola, spracovanie dreva)
 • potreba komína, kotolne a suchého skladu paliva
 • väčšie znečistenie ovzdušia
Splyňovací kotol

Splyňovací kotol

Palivo: drevo, drevené uhlie
Cena zariadenia: od 1 370 €*
Ročné náklady na dodávku dreva: 675 €**

Hospodárne spaľovanie plynov vznikajúcich zahrievaním paliva umožňuje lepšie využiť energiu z dreva. Vhodný ako primárny zdroj vykurovania.

PLUSY

 • vysoká účinnosť kotla až 90,4 % (lepšia ako pri prehorievacích kotloch na tuhé palivo)
 • lacná prevádzka vďaka nízkej cene palivového dreva
 • prikladať stačí ráno a večer (raz za 8 až 12 hodín)
 • šetrnosť k životnému prostrediu

NA ČO DAŤ POZOR

 • vyššie investičné náklady v porovnaní s prehorievacím kotlom
 • slabá regulovateľnosť výkonu, potreba akumulačnej nádrže na ukladanie prebytočného tepla
 • nebezpečenstvo zamrznutia systému pri pomerne krátkej neprítomnosti obsluhy
 • nižšia životnosť kotla v prípade spaľovania pri vyšších teplotách
 • fyzicky náročnejšia a menej čistá prevádzka
 • potreba komína, kotolne a suchého skladu paliva
Stavaná pec alebo kachle

Stavaná pec alebo kachle

Palivo: drevo, drevené brikety
Cena zariadenia: od 2 500 €*
Ročné náklady na dodávku dreva: 825 €**

Vhodná ako hlavný aj doplnkový zdroj vykurovania. Pre dlhé rozkurovanie nevhodná do víkendových chalúp a chát.

PLUSY

 • účinnosť až do 83 %
 • veľmi hospodárna prevádzka
 • výborné akumulačné schopnosti, dlhé chladnutie
 • pomer sálavej a konvekčnej zložky tepla je ideálny pre človeka
 • esteticky pôsobivý prvok v miestnosti

NA ČO DAŤ POZOR

 • vysoké vstupné náklady za lokálny zdroj tepla
 • dlhé rozkurovanie
 • fyzicky náročnejšia a menej čistá prevádzka (doprava paliva, prikladanie, odoberanie popola, práca s drevom)
 • zaberie pomerne veľa miesta
 • potreba komína a suchého skladu paliva
 • slabá regulovateľnosť výkonu
Teplovzdušný kozub

Teplovzdušný kozub

Palivo: drevo, drevené brikety
Cena zariadenia: od 1 300 €*
Ročné náklady na dodávku dreva: 870 €**

Vhodný ako doplnkový zdroj vykurovania. Ideálny na temperovanie rodinného domu ako sekundárny zdroj tepla. Ako hlavný zdroj výborný na chate a chalupe.

PLUSY

 • účinnosť do 79 %
 • rýchle zahriatie a vykúrenie priestoru
 • príjemné teplo s optickým pôsobením plameňa zútulňuje obytné prostredie
 • niektoré kozubové vložky možno pripojiť aj na menší vykurovací okruh s radiátormi

NA ČO DAŤ POZOR

 • fyzicky náročnejšia a menej čistá prevádzka (doprava paliva, prikladanie, odoberanie popola)
 • slabšia regulovateľnosť výkonu
 • možnosť prúdenia prachu, občas treba prácne vyčistiť vzduchové potrubia
 • zaberá pomerne veľa miesta z obytnej časti
 • náročnejší na kvalitu paliva, znečistenie ovzdušia
 • potreba komína, kotolne a suchého skladu paliva
Interiérový kotol na drevo

Interiérový kotol na drevo

Palivo: drevo
Cena zariadenia: od 1 645 €*
Ročné náklady na dodávku dreva: 787 €**

Vhodný na vykurovanie v menších objektoch, ako sú rodinné domy alebo chaty. Dizajnom pekne zapadne do interiéru. Možno napojiť na centrálne vykurovanie a zároveň využiť na ohrev teplej vody.

PLUSY

 • účinnosť až 87 %
 • minimálne tepelné straty, zvyšných 7 až 12 % tepla vyžaruje teleso interiérového kotla sálaním
 • technológia riadeného prívodu vzduchu, prikladať stačí každých 12 hodín
 • možnosť obojstranného prikladania, odpadá nutnosť manipulácie s palivom a popolom v obytnej miestnosti
 • možnosť pripojenia na systém centrálneho vykurovania
 • esteticky pôsobiaci prvok v miestnosti

NA ČO DAŤ POZOR

 • fyzicky náročnejšia a menej čistá prevádzka (doprava paliva, prikladanie, odoberanie popola)
 • potreba komína, kotolne a suchého skladu paliva
Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo

Pohon čerpadla: elektrina
Cena zariadenia: od 2 600 €*
Ročné náklady na dodávku elektriny: 920 €**

Tepelné čerpadlo využíva teplo akumulované vo vzduchu alebo v zemi. Čím vyšší je pomer tepelného výkonu a príkonu (tzv. výkonové číslo – 3,5 a vyššie je dobré), tým je čerpadlo lepšie. Vhodné je ako primárny aj sekundárny zdroj vykurovania na podlahové kúrenie.

PLUSY

 • najnižšie náklady na vykurovanie, výkyvy cien elektriny na ne vplývajú slabo
 • možnosť vykurovať aj chladiť jedným zariadením
 • čistá a komfortná prevádzka
 • dobrá regulovateľnosť výkonu
 • šetrnosť k životnému prostrediu

NA ČO DAŤ POZOR

 • vyššie až vysoké investičné náklady podľa typu čerpadla
 • závislosť voľby tepelného čerpadla od charakteru lokality
 • mierne zvýšená hlučnosť vo vonkajšom prostredí pri tepelnom čerpadle vzduch/voda
 • náročnejšie na zemné práce pri tepelnom čerpadle zem/voda, resp. voda/voda
 • potreba silnejšej elektrickej inštalácie
Infračervené sálavé panely

Infračervené sálavé panely

Energia: elektrina
Cena zariadenia: od 85 €*
Ročné náklady na dodávku elektriny: 800 až 1 500 €**

Vhodné ako hlavný aj doplnkový zdroj vykurovania. Sklenené a mramorové panely sú peknými estetickými doplnkami interiéru.

PLUSY

 • účinnosť až 99 %
 • maximálny podiel odovzdávania tepla sálaním 60 – 80 % (oproti prúdeniu 15 – 25 %), čo je výhodné pri pocitovom vnímaní tepla
 • ľahká inštalácia
 • čistá bezprašná a komfortná prevádzka (teplotne rovnomerný ohrevný)
 • dobrá regulovateľnosť teploty
 • šetrnosť k životnému prostrediu bez vysušovania vzdušnej vlhkosti
 • bezúdržbová prevádzka

NA ČO DAŤ POZOR

 • infravlnové spektrum sa pri dopade na sklo odráža späť do interiéru
 • nevhodné pre osoby extrémne senzitívne a pre osoby so srdcovými chorobami a stimulátormi
Elektrický kotol

Elektrický kotol

Energia: elektrina
Cena zariadenia: od 450 €*
Ročné náklady na dodávku elektriny: 2 680 €**

Vhodný ako primárny aj sekundárny zdroj vykurovania.

PLUSY

 • účinnosť až 99,5 %
 • dlhá životnosť
 • umožňuje dobré využite miesta aj v obytnej časti domu/bytu
 • čistá a komfortná prevádzka
 • veľmi dobrá regulovateľnosť výkonu
 • šetrnosť k životnému prostrediu

NA ČO DAŤ POZOR

 • vyššie náklady na kúrenie z hľadiska ceny elektriny
 • potreba silnejšej elektrickej inštalácie
Elektrický olejový radiátor

Elektrický olejový radiátor

Energia: elektrina
Cena zariadenia: od 40 €*
Ročné náklady za dodávku elektriny: 2 950 €**

PLUSY

 • účinnosť 99 %
 • nízka cena radiátora
 • lokálny zdroj, kúri sa tam, kde je to potrebné
 • tepelná zotrvačnosť – hreje aj po vypnutí
 • dobrá regulovateľnosť výkonu
 • šetrnosť k životnému prostrediu

NA ČO DAŤ POZOR

 • drahšie vykurovanie pre vysokú cenu elektriny
 • zaberie miesto na podlahe
 • potreba trojfázovej elektrickej inštalácie
Elektrická akumulačná pec

Elektrická akumulačná pec

Energia: elektrina
Cena zariadenia: od 650 €*
Ročné náklady na dodávku elektriny: 2 550 €**

Je vhodná ako primárny alebo doplnkový tepelný zdroj. Akumulačný materiál – magnezit, magnetit.

PLUSY

 • objektívna účinnosť až 99 %
 • decentralizované elektrické vykurovanie – vykuruje sa len tam, kde je to potrebné
 • inštalácia je jednoduchá
 • komfortná prevádzka
 • dobrá regulovateľnosť výkonu
 • šetrnosť k životnému prostrediu

NA ČO DAŤ POZOR

 • drahšie vykurovanie pre vysoké ceny elektriny
 • vysoká cena pecí
 • teplý vzduch ženie ventilátor, možnosť prúdenia prachu v miestnosti
 • zaberie miesto na podlahe
 • potreba trojfázovej elektrickej inštalácie

Dobré rady

Nezávislosť

Z hľadiska nezávislosti na jednom zdroji energie si treba zabezpečiť doplnkový zdroj vykurovania v prípade výpadku hlavného zdroja – či už pre výpadok prísunu energie, alebo poruchy tepelného zdroja.

Komín v zálohe

Napríklad v Nemecku musí mať každý dom komín, ku ktorému sa v prípade výpadku plynu či elektriny môže pripojiť spotrebič na pevné palivá a vykurovať sa môže ďalej napríklad drevom. Napriek tomu, že naše predpisy nie sú koncipované na také dlhé obdobie, môžeme aj sami myslieť na zadné dvierka.

Pri rekonštrukcii

Kotla na pevné palivo sa v nijakom prípade netreba zbaviť, stačí k nemu pridať vhodný plynový kotol. Vykurovať môžeme plynom, v prípade výpadku zakúrime drevom. Kotol na pevné palivo zároveň dokáže ohriať aj vodu.

V novostavbe

Pri navrhovaní novostavby je dobrá kombinácia plynový kotol a teplovzdušný kozub, prípadne moderná plechová pec, ktorou si prikúrime v jarnom či jesennom období bez potreby štartovania veľkého systému. Plyn a elektrina Plynový a elektrický kotol by bola komfortná kombinácia, otázne je, či by sa podarilo získať od rozvodného podniku lacnú tarifu plynu či elektriny.

Ako sme počítali?

* Ceny spotrebičov sú orientačné ** Informatívna hodnota pre rodinný dom s úžitkovou plochou 150 m2, v ktorom žije 4-členná rodina. Ročne sa na vykurovanie spotrebuje 2 674 m3 zemného plynu, resp. 22 300 kWh tepla.

Ročné náklady sa môžu líšiť v závislosti od dodávateľa energie, lokality a konkrétneho spotrebiča