Referencie

Firma Cassist s.r.o. bola založená v roku 1994, zápisom do Obchodného registra, Okresného súdu Košice I. Predmet hlavnej činnosti je uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav – špecializácia na ZTI, KÚRENIE a PLYNOINŠTALÁCIU.

Ponúkame kompletný balík služieb, ktoré zahŕňajú poradenské, dodávateľské, projektové, revízne a montážne služby. Našimi hlavnými devízami sú serióznosť jednanie na rovinu, ústretovosť, výber kvalitných výrobkov a materiálov, spoľahlivosť obchodných partnerov a profesionalizmus v rámci nami poskytovaných služieb. V našej firme nájdete mnohoročné skúsenosti a odborný prístup, vďaka ktorému sme pre vás vhodná voľba.

Počas existencie firmy sme realizovali veľké množstvo zákaziek pre rôzne firmy, ako napríklad ATYPSTAV s.r.o. LUKAMON s.r.o. HASKO spol. s.r.o. SCHULTE, s.r.o., BPMK, s.r.o., SPP, a.s., VZT MONT, a.s., US STEEL Košice, s.r.o., DUPLOM, s.r.o., REINTER, s.r.o., STAVA –KE, FLM s.r.o., SYNER s.r.o. a iné. Takisto realizujeme zákazky pre súkromné osoby, či už sú to rodinné domy alebo byty.

Pre vyššie uvedené firmy sme realizovali v minulých rokoch aj tieto zákazky:

2015

 • FRESH Bukovecká Košice-voda, kúrenie, plyn, kanál
 • LUNÍK IX-nájomný dom pre marginalizované komunity-komplet
 • LUNÍK IX-nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu
 • KVP-ICE ARENA-kanalizácia
 • NOVÁ ŠACA-kúrenie
 • ATRIA s.r.o.-rekonštrukcia

2014

 • OBEC MNÍŠEK NAD HNILCOM- plynofikácia budovy Obecného úradu a budovy súp.č.117
 • FARSKÝ ÚRAD KOŠICE-rekonštrukcia ZTI
 • AB JUŽNÁ TRIEDA č.8-kompletná rekonštrukcia UK, ZTI
 • FRESH MICHALOVCE-montáž rozvodov TUV,SV, odpadov a sanity
 • OB MOLDAVA NAD BODVOU-kompletná rekonštrukcia
 • DSS SKLADNÁ č.4 V KOŠICIACH-ZTI,UK,VZT
 • ZEELANDIA ROZHANOVCE-UK
 • SOŠ PRAKOVCE-rekonštrukcia kotolne
 • RD 5ks-komplet ZTI,UK , kanál a plyn

2013

 • DOMAN SERVIS – rekonštrukcia ZTI a UK v budove firmy
 • RD 8 ks komplet zdravotechnika , kúrenie ,plyn
 • MAXIMA BROKER – oprava ZTI a kotolne Opátka
 • SEMOS PREŠOV – montáž a dodávka ZTI,UK plyn

2012

 • VUKOV PREŚOV –KIMEX montáž kúrenia vo výrobných halách
 • RD 10 ks komplet zdravotechnika , kúrenie ,plyn
 • VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAGMENTU AULA MARIANA– Vodoinštalácia požiarny vodovod

2011

 • REKONŠTRUKCIA BLOKOVÝCH VÝM.STANÍC na sídlisku Dargovských hrdinov 100 ks
 • SPOLOČENSKÝ PAVILÓN (FERROCENTRUM) rekonštrukcia – vodoinštalácie
 • NEMOCNICA PREŠOV – kúrenie 5.poschodie
 • BETOX KOŠICE – oprava vodoinštalácie
 • PENZION SET – oprava kotolne
 • ZŠ FÁBRYHO – rekonštrukcia vodovodu v kuchyni
 • ZŠ MIŠKOVECKÁ – rekonštrukcia vonkajšieho vodovodu DN 80 100m
 • ZŠ JANIGOVA – rekonštrukcia vonkajšieho vodovodu DN 50 30 m
 • ODBORNÉ SKÚŠKY PLYNOVÝCH KOTOLNÍ – materské školy 10 ks
 • ZŠ DRUŽICOVÁ – rekonštrukcia soc. zariadení a kúrenia
 • ZŠ JENISEJSKÁ - rekonštrukcia soc. zariadení a kúrenia

2010

 • SPOLOČENSKÝ PAVILÓN (FERROCENTRUM) rekonštrukcia – kanalizácia
 • ADMINISTRATÍVNA BUDOVA Muškátová ulica – voda, kúrenie, plyn, kanál
 • ELZA, Južná trieda – voda, kanál, kúrenie
 • DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, Kmeťova ul. – rekonštrukcia kúrenia a kotolne
 • INŠTITÚT NUKLEÁRNEJ A MOLEKULÁRNEJ MEDICÍNY – rozvody chladenia
 • ZLATÁ IDKA – rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu – voda, kúrenie, kanál
 • PARAZITOLOGICKÝ ÚSTAV – voda, kúrenie, plyn, kanál
 • REKONŠTRUKCIA TELOCVIČNE na Jenisejskej ulici – kanál, kúrenie, voda
 • KERIMAX – montáž kotolne a kúrenia

2009

 • PANSKÝ LES – bytovky – kúrenie a plyn
 • REŠTAURÁCIA LINGOV – kúrenie a vodoinštalácia
 • ZŠ STAROZAGORSKÁ a JUHOSLOVANSKÁ – montáž rozvodov vody
 • DETSKÝ DOMOV, KOŠICKÁ NOVÁ VES – voda, kúrenie, plyn, kotolňa, kanalizácia
 • ELEKTROROZVODŇA STRÁŽSKE – voda, plyn, kanál
 • BERNATOVCE –administratívna budova – voda, kúrenie, kotolňa
 • SPOLOČENSKÝ PAVILÓN (FERROCENTRUM) rekonštrukcia – voda, plyn
 • OBJEKTY NA ŠTUDENTSKEJ UL, KOŠICE – 20 objektov obchodného centra
 • GALLA CENTRUM-rekonštrukcia – voda, kúrenie, plyn, kotolne

2008

 • MODERNIZÁCIA PRIESTOROV ZÁVODNEJ JEDÁLNE A KUCHYNE NA HLAVNEJ 68 V KOŠICIACH – kúrenie
 • VÚSCH – rozvody chladenia
 • REZIDENCIA STARÉ GRUNTY - montáž rozvodov potrubia pre ÚK a vodu
 • HOTEL YASMINE – kúrenie
 • RÍMSKO-KATOLÍCKE ARCIBISKUPSTVO KOŠICE – kotolňa, kúrenie, voda, plyn, kanalizácia
 • EKOLOR – voda, kanál

2007

 • OBCHODNÉ CENTRUM POPRAD – komplet kotolňa, kúrenie, voda
 • REKONŠTRUKCIA DOMU NA ROHU HVIEZDOSLAVOVEJ ULICI KOŠICE – voda, kúrenie, kanalizácia, plyn
 • REK.DOMU NA PUŠKINOVEJ ULICI /Firma NESS/ - komplet kúrenie
 • REK.DOMU NA ŠTEFANIKOVEJ ULICI 2 – voda, kúrenie, plyn

Okrem hore uvedených zákaziek pravidelne realizujeme pre firmu BYTY-SERVIS revízie plynových rozvodov a zariadení v bytoch. Pre firmu agriKomp Slovakia s.r.o. vykonávame prehliadky a revízie na bioplynových staniciach v rámci SR. V roku 2013 sme vyhrali Verejné obstarávanie pre BPMK na PPR materiál. V roku 2014 sme pre firmu V-ENERGIE s.r.o. vykonali odborné prehliadky a skúšky elektro zariadení v plynových kotolniach pre objekty škôl v rámci východného Slovenska.

Pre výkon našej hlavnej činnosti máme vo firme zamestnaných v hlavnom pracovnom pomere 5 výkonných pracovníkov. 2 zváračov so štátnou skúškou, 1 zvárača plastov s Európskym preukazom 3 vodárov a kúrenárov, 1 servisného pracovníka. Firma má vlastného rozpočtára a externú ekonómku. Z technického vybavenia má firma 3 vozidlá, zváraciu techniku a ostatné vybavenie potrebné na vykonávanie podnikateľskej činnosti. Dielne sa nachádzajú v areáli na ulici Holubyho č.12.

Vo firme CASSIST s.r.o. používame progresívne technológie, alternatívne zdroje kúrenia, solárne panely, plynové kotly, podlahové a stenové kúrenia. Rozvody médií realizujeme podľa požiadavky z najmodernejších materiálov.

Firma má vypracovaný systém v oblasti garancií, vrátane pravidelných kontrol a revízií na realizovaných stavbách.

V prípade Vášho záujmu sa budeme tešiť na budúcu spoluprácu.