Plyn

  •  plynofikácia rodinných domov v obciach
  •  rekonštrukcie a montáže plynovodov
  •  projektovanie vonkajších aj vnútorných plynovodov
  •  odborne revízie plynu